جستجو

آخرین مقاله ها

آواز بیات ترک

آواز بیات ترک به همراه گوشه ها

 

آواز بیات ترک یا بیات زند از آوازهای چهارگانه دستگاه شور است که از لحاظ رابطهٔ فواصل با درآمد، قدری یکنواخت به گوش می‌رسد. نُت شاهد آن، درجهٔ سوم گام شور، و نت ایست آن، درجهٔ هفتم آن است.

 

هم رود زنان به زخمه راندن هم فاختگان به زَند خواندن

 

بیات ترک به دلیل نزدیکی به ماهور، قابلیت اجرایی بسیاری از گوشه‌های ماهور را دارد. بیات ترک تنوعی در تغییر بنیهٔ شور است که در انتها نیز به شور ختم می‌شود؛ زیرا اختلافی در فواصل شور و ترک (با علامت تغییر دهنده) وجود ندارد.

 

فواصل بیات ترک را دوم و سوم بزرگ، چهارم و پنجم درست، ششم بزرگ، هفتم نیم بزرگ و هنگام تشکیل می‌دهند که با رعایت تطابق فواصل با مقام ملایم دلگشا در موسیقی مقامی منطبق است.

 

 

 

گوشه‌ها

 

آواز بیات ترک در ردیف میرزا عبدالله شامل گوشه‌های زیر است:

 

درآمد اول

 

دوگاه، فرود

 

درآمد دوم

 

درآمد سوم

 

حاجی حسنی

 

بسته‌نگار

 

زنگوله

 

خسروانی

 

نغمه

 

فِیلی

 

مهربانی

 

جامه‌دران

 

مهدی ضرّابی

 

روح‌الارواح

تماس با ما

کارگاه سازسازی چوبساز

    • dummyاصغر چوبساز 9121879033(98+)

    • dummyامیرحسین چوبساز 9124164862(98+)

    • dummyکارگاه 66822694(9821+)

    • dummy choubsaz.amir@gmail.com

جستجو